Kền kền thức giấc

Trang sức được cấp phép chính thức từ Lila Bowen's Wake of kền kềnÂm mưu của Quạ, sách từ Dòng bóng.

"Wake of Vultures", "Conspiracy of Raven" và các nhân vật, đồ vật và địa điểm trong đó, là bản quyền của Delilah S. Dawson theo giấy phép của Badali Jewelry. Mọi quyền được bảo lưu.

2 sản phẩm

2 sản phẩm