MILKFED CRIMINAL'S

Trong một tương lai không xa, những người phụ nữ không phù hợp với ý tưởng tương lai gia trưởng về việc họ phải là ai, họ nên trông như thế nào và họ nên làm gì sẽ có thời gian khó khăn trên Hành tinh Bitch. Trong thế giới của Bitch Planet, dấu hiệu NC - Không tuân thủ - được sử dụng để làm bẽ mặt và cô lập bất kỳ ai thách thức các lãnh chúa gia trưởng của họ. Tuy nhiên, những người mạnh mẽ và dũng cảm lại coi đó là vết sẹo chiến đấu kiêu hãnh của một chiến binh, biểu tượng quyền lực của phụ nữ. 
.
Dòng trang sức được cấp phép chính thức với Milkfed Criminal Mastermind's Hành tinh Bitch được tạo bởi Kelly Sue DeConnick và Valentine DeLandro. 


20 sản phẩm

20 sản phẩm