PRETTY ĐÃ CHẾT

Trong Pretty Deadly, chúng ta được mời nghe câu chuyện của Death-Face Ginny, Death's Daughter. Được Bunny kể lại cho người bạn đồng hành Butterfly của họ, chúng ta được đưa vào một cuộc hành trình trải dài từ miền Tây cũ đến Hollywood của những năm 1930. Một câu chuyện về tình yêu, sự mất mát, cái chết và quả báo.

"Pretty Deadly", các nhân vật và địa điểm trong đó do Kelly Sue DeConnick và Emma Rios tạo ra và là thương hiệu của Milkfed Criminal Masterminds, Inc. theo giấy phép của Badali Jewelry. Mọi quyền được bảo lưu.

1 sản phẩm

1 sản phẩm