CHIẾN TRANH

Trang sức được cấp phép chính thức từ Warbreaker bởi Brandon Sanderson
Các thiết kế của Badali Jewelry Specialties, Inc. dựa trên tiểu thuyết Warbreaker của Brandon Sanderson. Warbreaker® và Brandon Sanderson® là các thương hiệu đã đăng ký của Dragonsteel Entertainment LLC. 

15 sản phẩm

15 sản phẩm