TEMERAIRE | Đồ trang sức Badali

TẠM THỜI

Temeraire là một loạt chín tiểu thuyết giả tưởng được viết bởi Naomi Novik. Cuốn tiểu thuyết là sự tái hiện lại lịch sử, diễn ra trong Chiến tranh Napoléon với một lực lượng không quân gồm những con rồng được điều khiển bởi các phi hành đoàn.
“Temeraire”, các ký tự và địa điểm trong đó, là thương hiệu của Temeraire, LLC theo giấy phép của Badali Jewelry. Đã đăng ký Bản quyền.

1 sản phẩm

1 sản phẩm