Truyền thuyết về năm chiếc nhẫn

Cộng tác với Fantasy Flight Games, Badali Jewelry Artist rất vui mừng được mang đến cho bạn Giải thưởng huy chương năm chiếc nhẫn trong Truyền thuyết.

© Trò chơi Máy bay Ảo “Legend of the Five Rings ™” và các nhân vật và địa điểm trong đó được tạo bởi Trò chơi Máy bay Ảo là bản quyền và thương hiệu của Trò chơi Máy bay Ảo theo giấy phép của Badali Jewelry Specialties, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.


6 sản phẩm

6 sản phẩm